Back Need help
25 OnDemand views

Webinar actualiteiten corporatiesector

Eelkje van de Kuilen praat je dit uur bij over de actualiteiten in de corporatiesector. De corona-maatregelen, strategisch programma, evaluatie Woningwet, Governancecode 2020 en Staat van de corporatiesector komen aan bod.

Thursday

2

April 2020

This webinar has already occurred, you have to be logged in to watch it.